Danışmanlık Hzimetleri

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Danışmanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere pek çok düzenleyici bildirim tarafından tanımlanan kişisel verilerin korunması gereksinimi; 7 Nisan 2016’da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile daha kapsamlı sorumluluklar ile tüm şirketlerin gündemine girmiştir.
AcademyTech olarak, kişisel veri yönetimi ve Kişisel Verilerin Vorunması Vanunu uyumluluğu kapsamında hukuk, süreç, organizasyon, veri yönetimi ve güvenliği alanlarını kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşım ile kurumunuz ihtiyaçlarına özel uçtan uca danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Detaylı bilgi için sales@academytech.com veya 0216 33 70 00 bizlere ulaşabilirsiniz.

ISO 9001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan firmaların yöneticileriyle yapılan görüşmeler, neticelerin personel-yönetici ilişkilerini geliştirdiğini, kalite bilincini, üretkenliği ve verimliliği arttırdığını gözler önüne sermiştir. ISO 9001, firma içi inceleme, YGG(Yönetimin Gözden Geçirmesi), düzeltici ve önleyici çalışma koşullarıyla devamlı iyileştirme temin eder.
Bu sistemin uygulanması firmalara tahmin edemeyecekleri kadar faydalı olabilir. Hazırlık sürecinin iyi değerlendirilmesi ve ISO 9001 koşullarının da ilerisine gidilmesi durumunda sistem, firmanın rekabet gücünü büyük ölçüde arttırabilir. Daha önceleri kusursuz olarak görünen, zamanla yetersiz kalabilir.
Detaylı bilgi için sales@academytech.com veya 0216 33 70 00 bizlere ulaşabilirsiniz.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığımız

ISO 27001 şirketlerin kendilerine özel, hassas ve şirket içinde kalması elzem olan bilgilerini korumaya yönelik “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)” kurulmasını amaçlayan, standardize eden ve sertifikalayan sistematik bir yaklaşımdır. BGYS sisteminin temeli firma içindeki varlıkların ve bilgilerin sınıflandırılması ve hassasiyetlerinin belirlenmesi üzerine kurulur. Varlıklar; fiziksel, gerçek ve tüzel kişiler (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, firmanın imajı), yazılımlar, bilgiler ve alınan hizmetler olarak sınıflanır. Bu sınıflandırma ile BGYS; firma için çalışanları, kritik her türlü bilgi varlıklarını, kurum için önemli ve gizli yazılı ya da elektronik ortamdaki her türlü dökümanı, iş süreçlerini, iş sürekliliğini  ve bilgi teknolojilerini kapsar. 

2013 yılından itibaren ISO/IEC 27001:2013 versiyonu kulanılmakta ve sertifikalandırılmaktadır.
Detaylı bilgi için sales@academytech.com veya 0216 33 70 00 bizlere ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İsteyiniz